Visie

Samenwerking Opleiding Schoolleiders

De 3 V’s waar SAMOS voor gaat en staat zijn:

VERBINDING, VERANTWOORDELIJKHEID en VAKMANSCHAP

Bij SAMOS partners staat centraal:
– Hart voor het onderwijs
– Vakmanschap op het terrein van leiderschap en leiderschapsontwikkeling
– Leren, van, met en door elkaar.
– Kwaliteitsbewustzijn
– Marktsensitiviteit

Verbinding

De opleidingsinstituten verbonden aan 5 Hogescholen, als leden van SAMOS, hebben hun krachten en ervaring gebundeld. Ze bevorderen en bewaken actief en in processen van co-creatie, de kwaliteit van de opleidingen. De vraag naar leiders in het onderwijs neemt toe door de forse uitstroom van zittende leidinggevenden. De behoefte aan kwalitatieve op de doelgroep afgestemde en samenhangende opleidingstrajecten neemt toe. SAMOS komt tegemoet aan de toenemende vraag uit het veld.

Verantwoordelijkheid

Met erkenning van diversiteit in vormgeving en eigen verantwoordelijkheid van de aangesloten organisaties zelf is er sprake van een gezamenlijke ervaren maatschappelijke verantwoordelijkheid op het terrein van het opleiden van leidinggevenden. Vanuit die gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid zijn intensieve contacten met ‘stakeholders’ op landelijk niveau van belang. SAMOS doet dat als platform met als legitimering haar kennis en ervaring op het terrein van opleiden, leiderschap en leiderschapsontwikkeling en het beroepenveld. Tevens zet SAMOS kennis in die voortkomt uit onderzoek, landelijk en internationaal, zoals uitgevoerd door wetenschappelijke instituties.

Vakmanschap

De formele eisen die gesteld worden aan scholen nemen de komende jaren toe. Om aan de eisen te voldoen, in een complexe dynamische omgeving, is de kwaliteit van de sturing in complexiteit een belangrijke indicator voor succesvol toekomstgericht leiderschap. Ervaren en goed opgeleide leiders in het onderwijs leveren daaraan een belangrijke bijdrage.

SAMOS – opleidingen met visie voor geregistreerde schoolleiders van nu en morgen.

Comfortabel met complexiteit!