Home

SAMOS (Samenwerkende Opleidingen voor Schoolleiders) is het samenwerkingsverband van opleidingen – verbonden aan een hogeschool of universiteit – voor leidinggevenden in het onderwijs PO,VO,MBO). We bieden opleidingen voor de leidinggevenden van nu en morgen. Naast een kwaliteitsmerk is SAMOS een actieve belangengroep die zich bezig houdt met de lobby voor kwalitatief hoogwaardige opleidingen voor leidinggevenden in het onderwijs. SAMOS staat voor goed opgeleide leidinggevenden die optimaal functioneren in de scholen. Kortom: toekomstgericht en geregistreerd leiderschap.

SAMOS positioneert zich als een onderscheidend kwaliteitsmerk. Onze opleidingen voldoen aan de registratie-eisen en onze leden richten zich in de onderlinge samenwerking op de kwaliteit, de kwaliteitsbevordering en de kwaliteitsborging van de opleidingen.

Voorbeelden van opleidingen die door SAMOS leden verzorgd worden zijn:

  • Oriëntatietrajecten voor aankomend leidinggevenden
  • Middenmanagement opleidingen
  • Opleidingen voor schoolleiders (Basis- en Vakbekwaam)
  • Masteropleidingen voor schoolleiders en bestuurders

SAMOS: opleidingen met visie voor de geregistreerde schoolleider van nu en morgen: niet gemakkelijk wel beter!

SAMOS partners

SAMOS Opleidingen werkt samen met