Wat doen we?

De samenwerkende opleidingen schoolleiders (SAMOS) bieden geregistreerde en geaccrediteerde opleidingen aan voor leidinggevenden in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs het voortgezet (speciaal) onderwijs en het middelbaar beroeps onderwijs.

De opleidingen van de SAMOS leden zijn kwalitatief hoogwaardig en up to date. De basis voor de opleidingen zijn de nieuwe competenties voor het po en het vo. Binnen alle opleidingen speelt werkplekleren en betekenisvol leren een belangrijke rol. In de opleidingen wordt aandacht besteed aan inhoudelijke thema’s, onderzoek en de persoonlijke ontwikkeling van de cursist.

De leden van SAMOS hebben onderling afspraken gemaakt over de omvang van de opleidingen, de toetsing en de kwaliteitszorg. SAMOS werkt samen met het Schoolleidersregister PO en Schoolleidersregister VO, de PO-raad en de VO-Academie.

Voorbeelden van opleidingen die door SAMOS leden verzorgd worden zijn:

  • Oriëntatietrajecten voor aankomend leidinggevenden
  • Middenmanagement opleidingen
  • Opleidingen voor schoolleiders
  • Masteropleidingen voor schoolleiders en bestuurders

SAMOS: opleidingen met visie voor de geregistreerde schoolleider van nu en morgen: niet gemakkelijk wel beter!