Wie is SAMOS

SAMOS (Samenwerkende Opleidingen voor Schoolleiders) is het samenwerkingsverband van opleidingen – verbonden aan een hogeschool of universiteit – voor leidinggevenden in het onderwijs.

Missie SAMOS
We bieden opleidingen voor de leidinggevenden van nu en morgen. Naast een kwaliteitsmerk is SAMOS een actieve belangengroep die zich bezig houdt met de lobby voor kwalitatief hoge opleidingen voor leidinggevenden in het onderwijs. SAMOS staat voor goed opgeleide leidinggevenden die optimaal functioneren in de scholen. Kortom: toekomstgericht en geregistreerd leiderschap.

Werkterrein
SAMOS positioneert zich als een onderscheidend kwaliteitsmerk. Onze opleidingen voldoen aan de registratie-eisen van de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). Onze leden richten zich – in de onderlinge samenwerking – op de kwaliteit, de kwaliteitsbevordering en de kwaliteitsborging van de opleidingen. Zij doen dit onder andere door het houden van peer reviews. Onze leden stemmen onderling af over de kwaliteit en de omvang van de opleidingen. Zij erkennen elkaars opleidingen, zodat cursisten drempelloos kunnen overstappen. De SAMOS-partners gaan met elkaar de verbinding aan en nemen de verantwoordelijkheid voor goed opgeleide leidinggevenden om de vooruitgang van het onderwijs en daarmee betere leerlingresultaten te realiseren. Zo draagt SAMOS bij aan de maatschappelijke behoefte aan herkenbare kwaliteit van opleidingen voor leidinggevenden.

Bestaansrecht
In een zich ontwikkelende, complexe en dynamische omgeving is SAMOS aanspreekpunt voor belanghebbenden en stakeholders in het onderwijsveld, onderwijsorganisaties en overheid. Voor (toekomstige) leidinggevenden is SAMOS het kwaliteitsmerk voor opleidingen. Het netwerk van SAMOS bestaat onder andere uit de PO-Raad, de VO-Raad, de MBO-raad, de NSA, het ministerie van OCW en werknemersorganisaties.

Waarden en overtuigingen
Verbinding, verantwoordelijkheid en vooruitgang. Dat zijn de centrale waarden waar SAMOS voor staat. Bij de SAMOS-partners staat centraal: vakmanschap op het terrein van leiderschap en leiderschapsontwikkeling, marktsensitiviteit, kwaliteitsbewustzijn, hart voor het onderwijs en ontwikkeling van professionals en leerlingen.

Intenties en ambities
We willen dat SAMOS-opleidingen voor schoolleiders gekend en erkend worden als de kwalitatief beste opleidingen en dat SAMOS als organisatie het eerste aanspreekpunt is voor de stakeholders van opleidingen voor schoolleiders.

Mission Statement:
SAMOS: opleidingen met visie voor de geregistreerde schoolleider van nu en morgen: niet gemakkelijk wel beter!